Sunday, June 27, 2010

sangachhokor- tshering wangchuk

sanga chhekor kor wai lam kha lu
nam ya ma thong mi bum chi du
mo zushi ngo ri lu tawa chin
(ya yeshey khandom sa lu jen jeu zum) x 2

mo gawai zum da ten di gi
mo sa ley meto ja wai gang
ngi ming gi sem di tse ba yi
(nga rangwa mepa mo lu sho song yi) x 2

bumchhe lu ga se lab go noru rang
nga ngo tsha chen wai kab gi lap ma tshu
bumchhe lu gawai tshig sum ma lap ley
(nga sangachhekor kortsha hey tsha nu) x 2

nga sangachhekor hey bai tshe
khu nge lu zhu pai key mi ki
rang melam kak da thi sou mey
rang melam kak da di tshe na
nga gawai bum di da dey chuchi...


mo lu gawai tshig sum lab gang ley
nga sangachhekor kortcha hey di gi
nga nim zha dintha chi yang lang so nu
(nga joni ditshe yang ren chhe nu) x 2


bum ngi gi lo ngi len ma nen ley
mo nizha tsang di ya soyi
nga chena chen zhi na li soi
da lama kenchho sum rang khen
bum di da nga logdi chhe chu chi..

No comments:

Post a Comment