Sunday, October 31, 2010

ama

gawa leypai zamling di na lu
chhe gi nga lu mey mi na..iii
mey mi nawa ka drin chhe

gawa leypai zamling di na lu
chhe gi nga lu mey mi na..iii
ama chhe lu ka drin chhe

(aayi chhe gi tsewa,
sem ley jey mi tshu bey
aayi chhe gi gawa
sem lu thrue di mey....

Ama chhe gi nga lu jin mi,
zamling di ley rang ley pey mo.
Ama chhe gi nga lu jin mi zamling,
garim zhindu chhe ni mo).

yenten zangpo nga lu na wa
kadim sam gi michha pa
yenten na wa kadinchhe
ama chhe lu kadin chhe.

rang sem gawai

rang sem ga wai boom gi nosam
bu nga gi tsa le jey ma tshu
(bu rang gi sem khar bapainga sachho zhen khar jo do mo) x 2

bumo chhe, ma cho mey,
bumo chhe, ma thrue mey,
(log di zompai dhi chi sha ni wong) x 4

jengen ke pai nam khai ye na mo
log dhi zompai due chi sha ni wong
(nga lu gawai dhueshi ye na mo
sem jurwa mey pa dey na mey) x 2

bumo chhe, ya ma song,
bumo chhe, de nang mey,
(tasha nga gi chhelu gu de wong) x 4

sem ni chikhar thim di bey rung rang
nyamchi rang rang so so immey mo
(rang sem gawai nyinkhen boom dang chha,
tshengen ley ki so so dey go bay) x 2

bumo chhe, guna mey
bu nga lu, ten cha rang.
(bum chhe lempa bu nga wong ge mey_) x 4

rang sem ga wai boom gi nosam
bu nga gi tsa le jey ma tshu...

hey bumo chhe (sangachhokor)

hey hey hey, bumo chhenga lu atsi ta na mey,
zhathra ningi zu bai zu din ley

bumo chhe gi nosam chi ley mi

dey pai satha meydi beyrung rang

bumchhe ngi sem khar thra lam lam

(di ra na narey na na na) x 4

i have been in the darkness of the love
(coz you are the visions of my eye) x 2

hey hey, bumo chhey
phama deyba wong nang mey,
nga gawa thridu nima sho song rung
khau le gawai tshangchhu nyemo thrung
chedang nga yuel chhe ni mey rung rang
chhedang ngi gi barna damtshi ye

(di ra na narey na na na) x 4

i can never forget you in my life
(coz you are the one to teach me love) x 2

hey hey hey bumo chhhe
nga da chheba wong nang mey,
shawa pang dang chep da ga do zum
bu nga chhe dang chhep da ga ni mey
thha ring sakha dey pai chhu ba zhu
bu nga chhe dang chhep tha ngu chhe yi

(di ra na narey na na na) x 4

i ll love you for the rest days of my lifecoz i................, i cant stop loving you.